De Kleine Ondernemers Regeling (KOR): wat is het?

De Kleine Ondernemers Regeling (ook wel KOR genoemd) is een regeling waar kleine ondernemers in Nederland voor in aanmerking kunnen komen inzake de omzetbelasting.

De nieuwe KOR-Regeling (per 1 januari 2020)

Per 1 januari 2020 wordt de Kleine Ondernemersregeling vervangen door een nieuwe tegemoetkoming voor kleine ondernemers. De nieuwe KOR wordt een zogenaamde omzet-gerelateerde btw-vrijstelling. Dit houdt in dat u geen btw hoeft te berekenen mits de omzet op jaarbasis minder bedraagt dan een wettelijk vastgesteld bedrag van € 20.000,-.

Een belangrijk verschil is dat de nieuwe omzet-gerelateerde vrijstelling slechts op verzoek kan worden toegepast en niet meer middels een laatste aangifte. Indien u als ondernemer de nieuwe KOR toepast, komt u in een btw-vrijgestelde positie terecht. De nieuwe KOR leidt namelijk tot een btw-vrijstelling. Mocht u de nieuwe KOR toepassen, betekent dit het volgende voor u:

 • U kunt niet opteren voor belaste verhuur en bent dus geen btw verschuldigd over de vergoeding/huuropbrengsten. Dit heeft voor u tot gevolg dat u minder uitbetaald krijgt.
 • U kunt geen btw terug vragen op de kosten (bijv.  energieafrekening).
 • U kunt geen btw terug vragen op de investeringen.
 • Indien u wel btw ondernemer bent en voor de nieuwe KOR kiest, kunt u te maken krijgen met terugbetalingsverplichtingen op grond van de zogenoemde herzieningsregeling voor de btw op investeringsgoederen en onroerende zaken.
 • U hoeft in de meeste gevallen geen btw-aangifte meer te doen.
 • U vermeldt geen btw op uw facturen. U hoeft zelfs helemaal geen facturen te versturen voor de btw. U moet wel uw inkoopfacturen bewaren.

Kortweg komt het er op neer dat, indien u de nieuwe KOR gaat toepassen, u stopt als btw- ondernemer en alle financiële voordelen van dien opgeeft ten gunste van de administratieve lastenverlichting.

In het algemeen kan gesteld worden dat het kiezen voor de nieuwe KOR geen financieel voordeel heeft in de volgende situaties:

 • btw-ondernemers die op basis van de btw-aangifte per saldo meestal btw terug krijgen.
 • btw-ondernemers die in de afgelopen jaren grote investeringen hebben gedaan, waarvan de herzieningstermijn nog niet is verlopen.
 • btw-ondernemers die bij de start van hun onderneming grote investeringen doen.
 • btw-ondernemers die voornemens zijn om in de komende drie jaren grote investeringen te doen.
 • btw-ondernemers die btw op kosten (bijv.  energieafrekening) in aftrek brengt.

Indien een of meerdere van de vorige situaties van toepassing is het aan te raden om contact op te nemen met uw accountant/belastingadviseur.

Samenvatting nieuwe KOR-Regeling

Samengevat komt de nieuwe regeling op het volgende neer:

Iedere onderneming die onder een belaste omzet van € 20.000 blijft, kan vanaf 2020 kiezen voor de nieuwe vrijstelling. Als ondernemer brengt u geen btw meer in rekening en kunt u geen btw meer terugvorderen. U houdt enkel de omzet bij om te controleren of u onder de gestelde omzetgrens blijft. Houd er rekening mee dat het besluit voor de nieuwe vrijstelling voor minimaal drie jaar is.

Voordelen KOR-Regeling

Het voordeel van deze nieuwe regeling is dat kleine ondernemers een vrijstelling krijgen voor het doen van btw-aangifte en bijbehorende administratieve verplichtingen.

Nadelen nieuwe KOR-Regeling

De nieuwe regeling kan ongunstig uitpakken als u fors investeert of geïnvesteerd hebt in uw onderneming. U kunt het betaalde btw-bedrag niet terugvragen aan de belastingdienst of moet herzienings-btw terug betalen.

Een ander nadeel van deze nieuwe regeling is dat u geen btw meer op uw verkopen berekent, maar de betaalde btw kunt u niet  terugvorderen. Kortom u heeft een lager netto resultaat.