Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

De eerste regeling is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, afgekort KIA. Deze aftrekpost is een extra mogelijkheid die ondernemers hebben in de aangifte inkomstenbelasting (Box 1 met een eenmanszaak of VOF) of in je aangifte vennootschapsbelasting (met een BV). Dit is een extra aftrekpost waardoor uw winst voor de belasting lager wordt. Hierdoor betaalt u over een lager bedrag belasting en dus per saldo minder belasting.

Wanneer komt u in aanmerking voor de KIA?

Om in aanmerking te komen voor de KIA moet het allereerst gaan om een investering. Dit houdt in dat het bedrijfsmiddelen zijn die meer dan één jaar meegaan. Denk aan een laptop, telefoon of machine. Gaat het om zaken die je niet langer gebruikt, zoals visitekaartjes dan zijn dit geen investeringen. Ook een auto telt niet mee, behalve wanneer u de auto volledig inzet voor uw onderneming (bijvoorbeeld taxibedrijven).
 
Een ander belangrijk onderdeel is dat de investering minimaal 450 euro moet zijn. Bent u een BTW plichtige ondernemer? Dan is het 450 euro excl. BTW. Daarnaast geldt dat u in geheel 2019 tussen de 2.300 euro en 318.449 euro geïnvesteerd moet hebben (cijfers 2019).
 
Let op: wilt u gebruikmaken van de KIA in een VOF of maatschap? Dan kijkt de Belastingdienst naar de totale investering binnen het samenwerkingsverband. Er wordt hierbij niet naar de investering per onderneming gekeken. De adviseurs van TopParken kunnen dit met u bespreken of u kunt dit bespreken met uw vaste boekhouder of accountant. 

Hoeveel aftrek krijg je met de KIA?

De omvang van de aftrek is afhankelijk van de investering die u doet en de totale waarde van alle investeringen in een jaar bij elkaar opgeteld. Middels onderstaande tabel kunt u berekenen hoeveel aftrek u krijgt:

Totale investeringen 2019:
KIA 2019

  • Minder dan € 2.300: 0%
  • € 2.300 t/m € 57.321: 28% van het investeringsbedrag
  • € 57.321 t/m € 106.150: € 16.051
  • € 106.150 t/m € 318.449: € 16.051 min 7,56% van het investeringsbedrag hoger dan €106.151
  • € 318.449 en meer: 0%

Rekenvoorbeeld 1: 
U heeft in 2019 een investering gedaan van € 5.000. U mag in dat geval 28% van € 5.000 euro (€ 1.400) aftrekken volgens de KIA. Dit bedrag verlaagt uw winst en daarmee wordt het bedrag waarover u belasting betaalt lager en betaalt u dus minder belasting.

Rekenvoorbeeld 2:

U doet een investering van € 110.000. U mag dan € 16.061 min (7,56% x (110.000 – 106.151)) = 15.770 euro aftrekken.

Wanneer is het slim om gebruik te maken van de KIA?

Gebruik maken van de KIA is eigenlijk in iedere situatie verstandig. Het is een extra aftrekpost waar u gebruik van mag maken die uw winst verlaagt. Zeker wanneer u investeringen gepland hebt, is het slim om te kijken of deze boven het drempelbedrag van € 2.300 uitkomen. 
 
Heeft u bijvoorbeeld in 2019 € 2.000 geïnvesteerd in een laptop en bent u van plan om nog een nieuwe telefoon te kopen van € 500? Dan kun je dat beter in hetzelfde jaar doen. U kunt dan namelijk gebruik maken van de KIA. Investeert u in 2019 € 2.000 euro en in 2020 € 500, dan kunt u in beide jaren geen gebruik maken van de KIA omdat het totaalbedrag per individueel jaar niet boven de drempel van € 2.300 uitkomt.
 
Let er wel op dat u deze KIA zelf moet invullen in de aangifte. Hier is een apart vak voor en u bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen.

Meer informatie over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Afspraak maken