Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.
TopParken - Verkoop
Een hypotheek voor uw recreatiewoning

Een hypotheek voor uw recreatiewoning

Hypotheek afsluiten voor uw tweede woning

Hoe werkt het afsluiten van een hypotheek voor een tweede woning? Om te beginnen wordt een dergelijke hypotheek verstrekt door een bank of een andere hypotheekverstrekker (hierna: hypotheekverstrekker/verstrekker). Hoe deze instanties een aanvraag voor een hypotheek voor een recreatiewoning in behandeling nemen, dat nemen we graag met u door. 

Een hypotheekverstrekker toetst verschillende aspecten voor deze overgaat tot de financiering van een recreatiewoning. Onderstaand enkele punten waarop een hypotheekverstrekker kan letten. De precieze voorwaarden verschillen per verstrekker.

 

1. Beoordeling kredietwaardigheid

Om vast te stellen of de hypotheekaanvrager in staat is om de lening voor de recreatiewoning af te lossen en de maandelijkse lasten te kunnen voldoen, zal de hypotheekverstrekker de financiële situatie van de aanvrager beoordelen. Hieronder valt bijvoorbeeld het controleren van het inkomen, de schuldenlast en de krediethistorie. 

2. In kaart brengen eigen vermogen

Een verstrekker dient vaak inzicht te hebben in de eigen inbreng (uit eigen vermogen) bij de aankoop van een recreatiewoning. Hoe meer eigen vermogen de aanvrager kan inbrengen, hoe lager het risico voor de verstrekker. Bij sommige hypotheekverstrekkers is de inbreng van eigen middelen een vereiste. De hoogte van de eigen inbreng kan per verstrekker verschillen.

3. Waarde van de recreatiewoning

Om inzicht te krijgen in de marktwaarde van de recreatiewoning, zal de hypotheekverstrekker de waarde van de woning beoordelen. Dit gebeurt meestal door middel van een taxatie. Vervolgens kan de verstrekker beoordelen of het bedrag van de lening, in verhouding staat tot de waarde van de woning.

4. Bepalen looptijd van de lening

De looptijd van de lening kan ook van belang zijn voor de hypotheekverstrekker. Een kortere looptijd kan hogere maandelijkse aflossingen betekenen en minder risico voor de bank, terwijl een langere looptijd lagere maandelijkse aflossingen kan betekenen en meer risico voor de bank.

5. Beoordelen rentetarieven

De rentetarieven kunnen van invloed zijn op de financiering van een recreatiewoning. Een verstrekker kan de rentetarieven beoordelen op basis van de marktomstandigheden, de financiële situatie van de aanvrager, de kenmerken van de recreatiewoning en/of de belasting van het object ten opzichte van de zekerheid.

6. Verzekeringen

Om de woning en investering te beschermen, kan een hypotheekverstrekker eisen dat bepaalde verzekeringen worden afgesloten, zoals een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

7. Juridische aspecten

Een verstrekker kan ook de juridische aspecten rondom de aankoop van een recreatiewoning willen beoordelen, zoals de koopovereenkomst, de hypotheekakte en de naleving van lokale wet- en regelgeving door de organisatie.

8. Beoordelen risico’s

Tot slot zal een hypotheekverstrekker de overige, mogelijke risico’s van de financiering van een recreatiewoning in kaart brengen. Hieronder vallen factoren zoals de locatie van de woning, het gebruiksdoel (eigen gebruik of verhuur) en de algemene marktomstandigheden voor recreatiewoningen.

 

Zoals eerder aangegeven verschilt het exacte beoordelingsproces per hypotheekverstrekker. Om alle specifieke eisen en procedures te begrijpen en te beoordelen, adviseren we u om professioneel advies in te winnen bij een hypotheekadviseur of financieel expert. 

Onze adviseurs helpen u graag met het vinden van de juiste specialisten. Uiteraard staan zij ook voor u klaar om u meer te vertellen over de aankoop van een recreatiewoning.

 

Een recreatiewoning financieren...

 
    uit eigen middelen
    door verhogen hypotheek van uw woonhuis met overwaarde
    met lening vanuit een BV
    met een persoonlijke lening
 


Benieuwd naar de alternatieve vormen van financiering voor een eigen vakantiewoning? U leest het op deze pagina.