Fiscale aspecten bij aankoop van een vakantiewoning in Nederland

Wanneer u een vakantiewoning koopt in Nederland komen hier diverse fiscale aspecten bij kijken. Denk hierbij aan de overdrachtsbelasting, BTW en inkomstenbelasting. De verschillen tussen deze fiscale aspecten zijn afhankelijk van de doeleinden waarvoor u een vakantiewoning koopt.

Hoe wilt u de vakantiewoning gaan gebruiken?


Vakantiewoning voor eigen gebruik

Overdrachtsbelasting
Bij aankoop van een vakantiewoning voor volledig eigen gebruik dient zich een van de volgende drie situaties aan.

 1. U koop een nieuwe vakantiewoning.
 2. U koopt een bestaande vakantiewoning die maximaal twee jaar voor het eerst in gebruik is genomen.
 3. U koopt een bestaande vakantiewoning die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. 

 In de eerste twee situaties geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. In de derde situatie is de 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. 

BTW
Een nieuwe vakantiewoning of een vakantiewoning die uiterlijk twee jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen is belast met 21% BTW. Deze BTW mag niet teruggevraagd worden bij de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting
De aankoop van een (nieuwe of gebruikte) vakantiewoning wordt voor de inkomstenbelasting belast in box 3. De heffingsgrondslag is de WOZ-waarde voorafgaand in het jaar waarover aangifte wordt gedaan.

Meer informatie?
Wenst u meer informatie over de fiscale aspecten bij aankoop van een vakantiewoning voor eigen gebruik? Plan dan geheel vrijblijvend een afspraak in met een van onze adviseurs*. 

Afspraak maken
 

* De adviseurs van TopParken zijn geen juridisch fiscaal specialisten, uiteraard kunnen zij u wel adviseren en in contact brengen met de juiste partijen waar wij mee samenwerken.Vakantiewoning met een combinatie van eigen gebruik en verhuur

Overdrachtsbelasting
Bij aankoop van een vakantiewoning voor gedeeltelijk eigen gebruik / gedeeltelijke verhuur dient zich een van de volgende twee situaties aan.

 1. U koopt een nieuwe vakantiewoning.
 2. U koopt een bestaande vakantiewoning die al eerder in in gebruik is genomen.

De levering in de eerste situatie (aankoop nieuwe vakantiewoning) is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De levering in de tweede situatie (aankoop bestaande vakantiewoning) is belast met 2% overdrachtsbelasting.

Bij de aankoop van bestaande vakantiewoning die tijdelijk (maximaal 24 maanden) verhuurd is geweest en die daarvoor nog niet in gebruik is genomen, kan bij de Belastingdienst een verzoek worden ingediend om alsnog in aanmerking te komen voor een vrijstelling van overdrachtsbelasting. 

Bij aankoop van een bestaande vakantiewoning die door de vorige eigenaar minder dan 6 maanden geleden is aangekocht, vindt onder bepaalde voorwaarden een verlaging plaats voor de heffing van overdrachtsbelasting.

BTW
De aankoop van een nieuwe vakantiewoning is belast met 21% BTW. Dat geldt ook voor de aankoop van een bestaande vakantiewoning die maximaal twee jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen. De aankoop van een vakantiewoning die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen is vrijgesteld van BTW. 

Inkomstenbelasting
Het bezit van één vakantiewoning wordt voor de inkomstenbelasting belast in box 3. De huuropbrengsten en eventuele winst uit doorverkoop blijven onbelast. Daar staat echter tegenover dat overige kosten (inclusief rentelasten en afschrijving) niet aftrekbaar zijn. 

Voorwaarde voor behandeling in box 3 is dat de vakantiewoning op “normale” wijze wordt beheerd. Wanneer u één vakantiewoning bezit, zal dat normaliter het geval zijn, echter wanneer u meerdere vakantiewoningen bezit kan dit anders zijn. Bijvoorbeeld als er regelmatig arbeidsintensieve werkzaamheden (onderhoud, etc.) door de eigenaar zelf worden verricht. In dat geval kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat er sprake is van “Resultaat uit overige werkzaamheden”, of “Winst uit onderneming”. Dit zou betekenen dat zowel de netto-huuropbrengsten als de toekomstige waardeveranderingen worden belast in box 1 tegen een tarief van maximaal 52%.

Meer informatie?
Wenst u meer informatie over de fiscale aspecten bij aankoop van een vakantiewoning met een combinatie van eigen gebruik en verhuur? Plan dan geheel vrijblijvend een afspraak in met een van onze adviseurs*. 

Afspraak maken
 

* De adviseurs van TopParken zijn geen juridisch fiscaal specialisten, uiteraard kunnen zij u wel adviseren en in contact brengen met de juiste partijen waar wij mee samenwerken.Vakantiewoning voor volledige verhuur

Bij aankoop van een vakantiewoning voor volledige verhuur dient zich een van de volgende twee situaties aan.

 1. U koopt een nieuwe vakantiewoning.
 2. U koopt een bestaande vakantiewoning die al eerder in in gebruik is genomen.

De levering in de eerste situatie (aankoop nieuwe vakantiewoning) is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. De levering in de tweede situatie (aankoop bestaande vakantiewoning) is belast met 2% overdrachtsbelasting. 
 
Bij de aankoop van een bestaande vakantiewoning die tijdelijk (maximaal 24 maanden) verhuurd is geweest en die daarvoor nog niet gebruikt is, kan bij de Belastingdienst een verzoek worden ingediend om alsnog in aanmerking te komen voor een vrijstelling van overdrachtsbelasting. 
 
Bij aankoop van een bestaande vakantiewoning die door de vorige eigenaar minder dan 6 maanden geleden is aangekocht, vindt onder bepaalde voorwaarden een verlaging plaats voor de heffing van overdrachtsbelasting.

BTW
De aankoop van een nieuwe vakantiewoning is belast met 21% BTW. Dat geldt ook voor de aankoop van een bestaande vakantiewoning die maximaal twee jaar geleden voor het eerst gebruikt is. De aankoop van een vakantiewoning die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen is vrijgesteld van BTW. 

Inkomstenbelasting
Het bezit van één vakantiewoning wordt voor de inkomstenbelasting belast in box 3. De huuropbrengsten en eventuele winst uit doorverkoop blijven onbelast. Daar staat echter tegenover dat overige kosten (inclusief rentelasten en afschrijving) niet aftrekbaar zijn. 
 
Voorwaarde voor behandeling in box 3 is dat de vakantiewoning op “normale” wijze wordt beheerd, Wanneer u één vakantiewoning bezit, zal dat normaliter het geval zijn, echter wanneer u meerdere vakantiewoningen bezit kan dit anders zijn. Bijvoorbeeld als er regelmatig arbeidsintensieve werkzaamheden (onderhoud, etc.) door de eigenaar zelf worden verricht. In dat geval kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat er sprake is van “Resultaat uit overige werkzaamheden”, of “Winst uit onderneming”. Dit zou betekenen dat zowel de netto-huuropbrengsten als de toekomstige waardeveranderingen worden belast in box 1 tegen een tarief van maximaal 52%.

Meer informatie?
Wenst u meer informatie over de fiscale aspecten bij aankoop van een vakantiewoning voor volledige verhuur? Plan dan geheel vrijblijvend een afspraak in met een van onze adviseurs*. 

Afspraak maken
 

* De adviseurs van TopParken zijn geen juridisch fiscaal specialisten, uiteraard kunnen zij u wel adviseren en in contact brengen met de juiste partijen waar wij mee samenwerken.


 

Bovenstaande fiscale aspecten zijn alleen van toepassing indien: 

 • De aankoop van de vakantiewoning plaatsvindt door een natuurlijk persoon.
 • De vakantiewoning zich bevindt op een vakantiepark.
 • De vakantiewoning is bestemd voor eigen gebruik, voor de verhuur of voor een combinatie van deze twee mogelijkheden.
 • Voor de eventuele verhuur gebruik zal worden gemaakt van de diensten van de beheerder van het vakantiepark.
 • De eigenaar de vakantiewoning niet gebruikt als hoofdverblijf.