Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.
TopParken - Verkoop

Kleineondernemersregeling omzetbelasting verandert per 1 januari: dit moet je weten

Kleineondernemersregeling omzetbelasting verandert per 1 januari: dit moet je weten

Bron: De Ondernemer.nl

Ben je zzp’er en is je omzet minder dan 20.000 euro? Dan is het goed om te weten dat de kleineondernemersregeling van de omzetbelasting verandert per 1 januari 2020. Je kunt ervoor kiezen om geen btw af te dragen en geen btw-aangifte te doen. Om meteen van de nieuwe vrijstelling gebruik te maken moet je je aanmelden vóór 20 november bij de belastingdienst.

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw-regelgeving wijzigt per 1 januari 2020. In plaats van de huidige belastingvermindering voor kleine ondernemers komt er nu een btw-vrijstelling. Deze kun je gebruiken als je omzet onder de 20.000 euro blijft.

Huidige regeling

Volgens de huidige regels trek je de btw die je zelf hebt betaald af van de btw die je hebt gerekend aan je klanten. Wanneer het bedrag dat overblijft minder is dan 1.883 euro, hoef je maar een gedeelte of helemaal geen btw te betalen. Ook kan het zijn dat je een ontheffing krijgt van de administratieve verplichtingen.

Vrijstelling

Vanaf 2020 geldt een omzetgerelateerde vrijstelling voor de btw. Deze kun je gebruiken als je omzet exclusief btw in een kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro. De omzet uit btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de omzetgrens. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.

Voor wie?

Behalve natuurlijke personen (eenmanszaak) en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen zoals een maatschap of vof kunnen ook rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen en BV’s opteren voor de nieuwe KOR. Van de huidige KOR zijn rechtspersonen uitgesloten.

Vrijwillige keuze

Wel of niet deelnemen aan de nieuwe KOR is vrijwillig, het is geen verplichting. Je mag zelf beoordelen wat in jouw situatie het beste uitpakt door de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Het voordeel van meedoen met de KOR mag duidelijk zijn: je hoeft geen btw meer in rekening te brengen of af te dragen. Je hoeft geen btw-aangifte meer te doen. Dat scheelt in de administratieve lasten.

Heb je vooral particulieren en organisaties die geen btw kunnen verrekenen als klant? Bij dezelfde verkoopprijs als vóór gebruik van de nieuwe KOR wordt jouw marge hoger. Dan is de nieuwe KOR interessant voor jou.

''Wanneer je in aanmerking wilt komen voor de nieuwe KOR per 1 januari, moet je je vóór 20 november aanmelden bij de Belastingdienst''

Kiezen voor de btw-vrijstelling heeft ook een keerzijde. Bij zakelijke investeringen of kosten kun je de betaalde btw niet verrekenen als voorheffing.

Heb je veel zakelijke klanten? Bij gebruik van de nieuwe KOR kun je geen btw op inkopen en zakelijk kosten verrekenen. Je 'inkoopprijs' wordt dus hoger. Om dezelfde marge te houden moet je je verkoopprijs-zonder-btw verhogen. Voor zakelijke klanten wordt jouw product dan minder interessant.

Kleine of parttime ondernemer

Een bijkomend nadeel kan zijn dat voor je klanten duidelijk is dat je maar een kleine of parttime ondernemer bent met in elk geval minder omzet dan 20.000 euro. Ze begrijpen het meteen of je krijgt er vragen over en moet toelichten waarom je geen omzetbelasting in rekening brengt.

De keuze die je maakt geldt voor drie jaar of tot wanneer je de grens van 20.000 euro omzet overschrijdt. Wanneer je omzet boven de 20.000 euro komt in een kalenderjaar, moet je dit meteen doorgeven aan de Belastingdienst. Vanaf die datum ga je weer btw-aangiftes doen omdat de vrijstelling vervalt. De komende drie jaar kun je dan geen gebruik meer maken van deze regeling.

Meedoen?

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor de nieuwe KOR per 1 januari, moet je je vóór 20 november aanmelden bij de Belastingdienst. Later aanmelden kan ook. De ingangsdatum schuift dan op naar het eerstvolgende tijdvak. Dat betekent dat je vanaf 1 april 2020 meedoet.

Voor meer informatie: raadpleeg de website van de Belastingdienst. Hier vind je ook enkele uitgewerkte voorbeelden.

Bron: De Ondernemer.nl